Upcoming Events & RegistrationOJUS 2018 National Conference on Geriatric Disorders

Venue-Victoria Hall,Hotel Sayaji,Kolhapur

Date- 30 September 2018
Time- 9 Am- 6 pm

Speakers-
Dr. Ashutosh Patankar,Pune.

Dr. G. G. Gangadharan,Bangalore.

Dr. Santosh Bhattad,Delhi.

Dr. Mahadevan,Tamilnadu.

Organising Committee-
Dr. Amol Patil (President) , Dr. Vishal Chougule (Vice-President) , Dr. Jayesh Bura (Secretory)
Dr. Nitin Lavate (Secretory) , Dr. Yogesh Shete (Treasurer) ,
Dr. Sudhakar Shingade (Secretory) Dr. Mahesh Jangam (Resource Secretory) ,
Dr. Pramod Upadhye (Chief Convener) , Dr. Jayprakash Sagare (Chief Convener)

Joint Organising Committee-
Dr. Prajakte Sapre, Dr. Shashikant Kumbhar, Dr. Pradeep Dhavale , Dr. Ranjeet Narake,
Dr. Vikas Mahadik, Dr.Pratiksha Talwar, Dr. Deepak Wali, Dr. Nilesh Rajmane ,
Dr. Surekha Sagare, Dr. Sumedha Ranade

Application of Concepts of Charak Samhita in Clinical Practice
Charak Samhita